O blogu

W zamyśle siedlisko tekstów lansujących krytyczne myślenie i podejście typu evidence-based. W rzeczywistości, kolejna strona z cyklu "że mu się chce", gdzie z nie do końca znanych sobie powodów autor marnuje swój cenny czas na użeranie się z kwitnącą dziś dezorientacją.